Coaching

Alles start met een visie.
Zonder doel geen doelpunt.

Vision coaching is een professionele vorm van begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen.
Coaching stimuleert de ontwikkeling en wordt als heel belangrijk ervaren door de huidige generatie werknemers. Als Coach help je om op een onvoorwaardelijke manier naar jezelf te kijken. Zo leer je verbinding te maken met wie je bent, en leer je realistischer te zien wat er is, waar je tegenaan loopt, hoe het beter kan. Coaching helpt je te groeien, vanuit je kracht te gaan werken, inspiratie op te doen, en resultaten te bereiken. Coaching is bedoeld voor leidinggevenden, professionals, individueel of in teamverband, die weten dat aan jezelf werken verrijkend is, zowel voor jezelf, als voor je omgeving.

Wanneer Vision Coaching

Coaching is een krachtig instrument en een intensief leerproces om tot een gewenste gedragsverandering te komen. Om persoonlijke effectiviteit en ontplooiing te stimuleren.

Werkwijze Vision Coaching

In het coachingstraject moet er een duidelijk omschreven stappenplan zitten. Hoe gaat u van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Wij kijken gezamenlijk naar uw organisatieontwikkeling, gekoppeld aan uw doelen, cultuur en werkprocessen en formuleren helder hoe de (gedrags)verandering er uit moet zien. Daar horen concrete acties bij. Het probleem dient opgelost te worden in drie stappen; bewust worden, eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken.

Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt.

De Vision coaches zijn allen ervaren, zijn bekend met onderwijskunde en hebben psychologische expertise. Vanuit deze achtergrond zijn zij dan ook in staat om het leerproces optimaal te vertalen naar u als persoon, team of organisatie. Vision Coaching bestaat uit minimaal 6 sessies, inclusief een gedegen intake. Opdrachten worden na iedere sessie geformuleerd en telefonische intervisies behoren eveneens tot de ondersteuning van het bereiken van het doel(en) op een effectieve en succesvolle manier.