Training & Coaching

Laten zien en ervaren wat hij/zij kan zien! Hameren naar onbewust bekwaam!

Vision Training en Coaching staat voor:
Verandering, Efficiëntie, Rendement en Groei.

VERG meer van uzelf en uw medewerkers. Dit is namelijk een belangrijke motivator, een prikkel naar meer succes. Frederick Herzberg, één van de belangrijkste gedragswetenschappers van deze eeuw heeft geconstateerd dat hoe sterker de prikkel hoe groter de motivatie. Training is een motivatie instrument, echter een instrument dat zonder de juiste coaching niet het optimale rendement behaalt! Trainen is namelijk geen emmer volgooien, trainen is het vuurtje aansteken en brandend houden!

Zoals in de Topsport: oefenen, beleven, herhalen en afstemmen op de praktijk, zodat de juiste vaardigheden en houding in de wedstrijd succesvol worden toegepast.

Samen werken aan ontwikkeling en persoonlijke groei

Aangezien ieder vraagstuk om een specifieke aanpak vraagt, kijken wij gezamenlijk naar uw organisatie ontwikkeling, gekoppeld aan uw doelen, cultuur en uw werkprocessen. Vervolgens houden wij intake gesprekken en ontwerpen wij daarna het format en bespreken wij voortdurend met u het proces van verantwoordelijkheid, coaching en optimale borging naar de praktijk.

Blijvend resultaat

Onze trainingen zijn inspirerend, motiverend,uitdagend en praktijkgericht.
Learning by doing:
Als je het mij vertelt dan vergeet ik het.
Als je het mij laat zien dan onthoud ik het.
Als je mij laat ervaren en beleven dan gebruik ik het!

Gekoppeld aan zelfbenoemde leerpunten en focuspunten naar de praktijk worden deze samen met de trainingsonderwerpen vertaald in een persoonlijk stappenplan. In combinatie met de coach en het coaching traject zorgt dit voor de meest optimale beklijving naar de praktijk.