Alles begint en staat met een goed plan.

Effectieve werkwijze Vision TC

Elk vraagstuk is uniek en vraagt om een specifieke aanpak, met een helder plan van aanpak, welke wij op basis van een grondig vooronderzoek gezamenlijk bepalen. Vanuit onze opgebouwde expertise en de gezamenlijke grondige analyse dragen wij de oplossingen aan naar een duurzame, praktische, interactieve, kwalitatieve en doelgerichte invulling die uw business en uw mensen laat excelleren en daadwerkelijk laat beklijven naar de praktijk.

Aan de hand van een gedegen analyse en intakegesprekken, maken we een concreet plan van aanpak. Gezamenlijk worden de uitdagende leerdoelen vormgegeven en verwerkt in uitdagende en interactieve sessies, afgestemd op de praktijk. Gekoppeld aan een persoonlijk stappenplan, zodat het helder is waar we actief in gaan ontwikkelen

Van plan en idee naar actie en resultaat, die gericht is op uw wens, doel, probleem of uitdaging.

1. Kennismaking

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek om de ontwikkelingsdoelen en wensen te bespreken. 

2. Analyse

Middels de analyse en het daaropvolgende intakegesprek(en) en/of Talenten analyse wordt een op maat gemaakt plan van aanpak opgesteld. 

3. Plan van aanpak

Een persoonlijk stappenplan, met vooraf omschreven doelen, zodat het helder is waar we actief in gaan ontwikkelen en wat het gaat opleveren.

4. Ontwikkelen

Onze training- en coaching formats zijn helder, uitdagend, grensverleggend en op basis van learning by doing voor optimale beklijving in de praktijk

5. Borging

Door voortdurende ondersteuning in de leer- en focuspunten, reflectie, intervisie en feedback wordt het geleerde omgezet naar een nieuwe vaste werkstructuur. Indien van toepassing wordt de manager hierin betrokken en vindt er tussentijds en/of na afloop een terugkoppeling plaats!