Loopbaan

(her) ontdekken van jouw loopbaan richting!

Met loopbaan coaching (ook wel loopbaanbegeleiding) neem je het heft weer in eigen handen. Het anders willen en het opnieuw richting vinden en geven van jou carrière? Wie wil ik zijn? Wat zijn mijn talenten en hoe zet ik deze optimaal in? Afgestemd op jouw persoonlijke situatie, jouw drijfveren en talenten, wensen en mogelijkheden, jouw zingeving, waar jij blij van wordt en wat jou inspireert gaan we gezamenlijk analyseren wat voor werkomgeving daarbij het best zou kunnen passen.

Waarom loopbaan coaching?

Twijfel jij over hetgeen jij belangrijk vindt in het leven, of het nog wel plezier en energie oplevert? Kom jij wel voldoende tot je recht? Twijfel jij? Dan is het tijd voor Loopbaan Coaching. Hierbij krijg je een frisse kijk op je talenten, drijfveren, competenties en ambities, waar deze het best inzetbaar zijn en hoe deze het best tot zijn recht komen. Dat inzicht in wat je kan en wat je wil, helpt je om met nieuwe energie door te gaan met je werk. Of de vrijheid in je hoofd om weloverwogen, nieuwe loopbaanwegen in te slaan. Vanuit een helder zelfbeeld, een reële kijk op je mogelijkheden, jouw “persoonlijke profiel”. Vervolgens stellen we gezamenlijk een realistisch stappenplan op en ga we aan de slag om jouw beoogde stappen waar te maken.

Voor diegene die zich aan het bezinnen is over de (vervolg) stappen die men wil zetten en waar men naar toe wil of als je twijfelt of jouw talenten nog wel aansluiten bij jouw huidige functie? Plezier en energie mist? Outplacement? Dan is het tijd voor Loopbaan Coaching, zodat je vanuit een frisse kijk en weloverwogen nieuwe wegen kunt inslaan!

Voor de werkgever een helder en concreet beeld, waar de talenten en mogelijkheden zitten en het best tot zijn recht komen? Herken je een of meerdere van onderstaande vragen, stel niet uit, maar maak een begin!

“Iedere verandering heeft namelijk een begin nodig”

– Wie ben ik, wie wil ik zijn en waar ik over … jaar staan?
– Waar liggen mijn talenten en wat drijft mij?
– Hoe kan ik mijn talenten optimaal inzetten en sluiten deze nog aan bij mijn huidige job?
– Wat sluit aan bij mijn volgende carrière stap?
– Is dit wat ik nog in lengte van jaren wil blijven doen?
– Ik mis plezier, inspiratie en heb het gevoel dat ik vastzit?                                  
– Outplacement, (her) ontdekken loopbaanrichting
– Wat zou nou een logische (vervolg) stap zijn, op basis van talenten, mogelijkheden en een gedegen rapportage                                                    

Loopbaan coaching levert op;
– Nieuwe inzichten voor de werknemer en werkgever.
– Een helder Persoonlijk profiel, aan de hand van een uitgebreide Talentenrapportage
– Weet wie je bent, wat je kan en wil
– Bevestiging in waar jouw talenten, drijfveren en mogelijkheden liggen voor een eventuele volgende stap
– Je talenten optimaal weet te gaan inzetten.
– Nieuwe energie en passie                                                          
– Langer termijn beeld
– Voor de werkgever levert het ook meer productiviteit, plezier, minder uitval en een goede doorstroming op.

Het helpt om jou, om aan de hand van een uitgebreide persoonlijke profielschets je talenten optimaal te benutten en effectief in te zetten. Maak een begin en laat mij jouw helpen om te weten in welke werkomgeving en hoe jij het best tot je recht komt?

Elk coachtraject is maatwerk! Op basis van een persoonlijk gesprek, waarin we enerzijds kennismaken en anderzijds gezamenlijk onderzoeken wat jouw coach- loopbaanvraag is. Stellen we een “Persoonlijk profiel” op, aan de hand van een uitgebreide Talenten Analyse en een gedegen zelfanalyse, wat jou helpt om te bepalen wat jij wil en wat nodig is om de juiste keuzes te maken

We leggen vooraf het plan van aanpak uit en geven aan wat de investering zal zijn. Afhankelijk van de coach- loopbaanvraag bekijken we wat er nodig is qua tijd en welke analyse instrumenten ingezet dienen te worden voor het maximale rendement. Zoals een Talenten- competentie analyse, Assessment, 360° feedback, enz.

Op basis van de coach- loopbaanvraag zullen:
– Concrete doelen worden opgesteld
– Reality check; zelfbeeld huidige situatie
– Options en Will; route, acties en mogelijkheden naar wat op moet leveren
– Wat vertaald wordt in een concreet actieplan en – resultaten
– Persoonlijk stappenplan worden opgesteld                                      
– Analyse instrumenten en rapportages
– Indien van toepassing een driehoek gesprek tezamen met de leidinggevende of HR, omtrent afstemming doelen en met een tussentijdse terugkoppeling door Coachee over status en gemaakte stappen

Interesse?

Wil jij ook een begin maken om jouw richting te bepalen en te vinden in jouw carrière, weten waar jouw talenten zitten en waar deze het best tot zijn recht komen? Maak een begin door te bellen of te mailen voor verdere informatie of een vrijblijvende afspraak.

Over Vision TC

Vision TC is gespecialiseerd in groei en ontwikkeling van het individu en het team, persoonlijke effectiviteit en gedragsverandering, voor commerciële -, leiderschap – en communicatieve processen. Met ruim 20 jaar ervaringkennis, opleidingskunde en een psychologische achtergrond als Trainer-Coach, weten wij als geen ander wat ontwikkeling en persoonlijke groei inhoudt.